...มีโครงการดีๆ หลายโครงการเกิดขึ้นโดยการริเริ่มของท่านผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ ฯ กำลังพลทุกๆ คน จึงขอขอบคุณท่านผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ ฯ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย...
หน้าหลัก กิจกรรม สถานภาพกำลังพล ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด เวบบอร์ด" การสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยพืช" ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการย่อยของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังแฟลต ส.7 ซึ่งการดำเนินโครงการก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อฉาบของบ่อ

<< การเตรียมพื้นที่ >><< การเทพื้นก้นบ่อ >>


<< การก่อบล็อกขอบบ่อ >>
<< ก่ออิฐมอญเพื่อปรับรับดับขอบบ่อ >>

<< กำหนดระดับขอบบ่อด้วยการขึงเอ็น >>

<< เสริมเหล็กขอบบ่อเพิ่มความแข็งแรง >>
<<การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์>>

<<การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์>>

____________________________________________________